درباره من

مریم میرزایی را بیشتر بشناسید
برای امید به زندگی بهتر
دکتر مریم میرزایی

او زاده زمستانی سرد در سال١٣۵٧ است.وی دبیرستان خودرا در نیروی هوایی تهران با عنوان شاگرد ممتاز گذراند و در سال ١٣٧۶ وارد دلنشگاه علامه طباطبایی تهران شد.پس از ازدواج به علت پرداختن به تربیت فرزندان سالهایی را از تحصیل کناره گرفت.اما همچنان مشغول آموزش و به روز رسانی دانش خود به صورت غیررسمی بود.با بزرگتر شدن فرزندان ،تصمیم به ادامه تحصیل گرفت و در رشته روانشناسس در دانشگاه علوم و تحقیقات ادامه تحصیل داد.وی در پایان نامه خود،در زمینه اختلالات بالینی بع بررسی همایندی اختلال دو قطبی و اعتیاد پرداخت.برای بررسی موضوع پژوهش پایان نامه خود به مدت یک سال در بیمارستان روزه به پژوهش در مورد بیماران دوقطبی پرداخت.و در این مدت از حضور اساتید بسیار کار آزموده ای چون سرکار خانم دکتر فاطمه رحیمی نژاد،بهره مند شد.حاصل این پژوهش در پایان نامه وی با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت .

video-modal
Dr. Maryam Mirzaei
نروتراپیست و روانشناس
کارگاه کودک
My title
My Subtitle
کارگاه زوج درمانی
My title
My Subtitle
گروه درمانی
My title
My Subtitle
کارگاه های اضطراب
My title
My Subtitle
کارگاه های فرزندپروری
My title
My Subtitle
مرکز فعالیت
نفر
مراجعین تحت درمان
سمینار و همایش ها
کار گاه آموزشی
برای امید به زندگی بهتر
مراجعین درباره ما چه میگویند
با مشاوره ای ک از شما گرفتم خیلی زندگیم بهتر شد.یه دنیا ممنونم
شبنم شمسهروی
عاللیییی
جواد معصومیسعادت آباد
بی نظیرترین مشاوری هستید که تا بحال دیدم
رضا ضیغمی
the best one
km-testimonial-pic
سارا احمدیمیدان استقلال